راهبرد

 

-         شناسایی و ارتباط با تامین کنندگان معتبر بین المللی

-         توسعه فعالیت های تجاری با بازارهای بین المللی

-         تعامل با تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت داخلی

-         تحقیق ، تحلیل و بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرایند واردات و صادرات کالاهای کشاورزی