خانه | Persian | قوانین و مقرارت

قوانین و مقرارت

قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض

دانلود فایل قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض ... ادامه

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ... ادامه

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

دانلود فایل قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ... ادامه

قانون مقررات صادرات و واردات

دانلود فایل قانون مقررات صادرات و واردات ... ادامه

قانون تجارت الکترونیک

قوانین مربوط به تجارت الکترونیک ... ادامه

قرارداد ترخيص كالا

نمونه فرم قرارداد ترخيص كالا ... ادامه

مجموع: 6 | در حال نمایش: 1 - 6